KARLOVA VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

„Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.“

.

NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA

.
LÁSKA BABIČKOVSKÁ

KRÁSNÉ SETKÁVÁNÍ

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy.

 

JSOU CHVÍLE,KTERÉ NELZE
SLOVY VYJÁDŘIT

.
KRÁSNÉ CHVÍLE V PRAZE

.
KDYŽ NEJSOU SLYŠET BUBNY
PATNĚ NIKDO NEBUBNUJE

.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
„Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru.“
.

-
„Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit.“

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“

.
„Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

Jsme v každém okamžiku, činu, myšlence, tvoru i výtvoru.

Nic v našem životě není náhodné a nic nezávisí na druhých, ale pouze na nás

 

Jednoho dne se probudíš a zjistíš, že už ti nezůstal žádný čas na to, abys dělala věci, které si vždy dělat chtěla

Všímejte si krásy kolem vás. Život je plný zázraků.

"Příčiny zranění by se neměli odkrýt dříve, než jsou rány zahojeny. "


»
Jak vidím den 25.11.2016 ....

Luna ještě stále putuje znamením Vah a my máme ještě chvíli čas hojit vztahové rány. Nezapomínejme, že když se dítě narodí do znamení Vah,nebo má Lunu ve Vahách,či Ascendent ve Vahách , zní tajné přání jeho přednů ... POMOZ PROSÍM LÁSCE .... pomoz rodičům,aby ji našli a uvolnili své napětí,pomoz prarodičům najít klid,pomoz lásce,aby se nerozbila.Energie Vah je vždy do rodu přivolána,jestliže v rodu vládne neklid a spor.Když člověk pozoruje dítě Váhu,má pocit,že vidí anděla,který přišel a na zlatém podnosu nese útěchu a usmířením.
Pokud tedy máte ve své blízkosti člověka ,kde je zastoupené znamení Vah,už víte proč tady je ....

Krásný den plný lásky ... Eva

Pro mé žáky a kolegy:

Hlavní aspekty Luny a vybraných prvků horoskopu:

270° Luna/Venuše kvadratura 3:22
270° Luna/Pluto kvadratura 4:17
0° Luna/Jupiter konjunkce 4:20
300° Luna/Saturn sextil 6:52
300° Luna/Merkur sextil 11:27
0° Venuše/Pluto konjunkce 12:50
90° Venuše/Jupiter kvadratura 14:45
180° Luna/Uran opozice 14:52
trigon a sextil jsou aspekty harmonické,

opozice a kvadratura jsou aspekty neharmonické,

konjunkce dvou planet je harmonická nebo neharmonická podle zúčastněných planet.