KARLOVA VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

„Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.“

.

.

LÁSKA BABIČKOVSKÁ

KRÁSNÉ SETKÁVÁNÍ

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy.

 

JSOU CHVÍLE,KTERÉ NELZE
SLOVY VYJÁDŘIT

.
KRÁSNÉ CHVÍLE V PRAZE

.
KDYŽ NEJSOU SLYŠET BUBNY
PATNĚ NIKDO NEBUBNUJE

.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
„Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru.“
.

-
„Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit.“

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“

.
„Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

Jsme v každém okamžiku, činu, myšlence, tvoru i výtvoru.

Nic v našem životě není náhodné a nic nezávisí na druhých, ale pouze na nás

 

Jednoho dne se probudíš a zjistíš, že už ti nezůstal žádný čas na to, abys dělala věci, které si vždy dělat chtěla

Všímejte si krásy kolem vás. Život je plný zázraků.

"Příčiny zranění by se neměli odkrýt dříve, než jsou rány zahojeny. "


»

Jak vidím den 4.12.2016 ...

Luna se přehoupla do Vodnáře a to může znamenat,že budeme pochtívat svobodu a to zvláště ve vztazích,jelikož Vodnář k tomu bude Lunu nabádat.... no také ale musím připomenout, že Mars ve Vodnáři s sextilem na Slunnce bude přikládat polínka nestálosti a žádostivosti do ohně.V každém případě to není ale postavení planet na nějaké hlubší citové spojení , spíše techtle i mechtle dohromady a to doslova a poté úprkem domů k tomu co stabilní jest,nebo do říše zapomnění..... no i takové nástrahy na nás čekají , tak přátelé opatrně a bude lepší,když se přikloníme k Jupiteru v Sextilu na Saturn,protože tento aspekt nám připomene,že stabilitu vlastně máme už doma a stačí ji rozvíjet :-)

Krásný den přeje Eva

Pro své žáky - najděte aspekty

Aspekty vybraných prvků horoskopu pro 4.12.2016

Slunce sextil Mars
Luna sextil na Slunce
Jupiter sextil na Saturn

trigon a sextil jsou aspekty harmonické,

opozice a kvadratura jsou aspekty neharmonické,

konjunkce dvou planet je harmonická nebo neharmonická podle zúčastněných planet.