KARLOVA VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

„Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.“

.

NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA

.
LÁSKA BABIČKOVSKÁ

KRÁSNÉ SETKÁVÁNÍ

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy.

 

JSOU CHVÍLE,KTERÉ NELZE
SLOVY VYJÁDŘIT

.
KRÁSNÉ CHVÍLE V PRAZE

.
KDYŽ NEJSOU SLYŠET BUBNY
PATNĚ NIKDO NEBUBNUJE

.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
„Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru.“
.

-
„Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit.“

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“

.
„Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

Jsme v každém okamžiku, činu, myšlence, tvoru i výtvoru.

Nic v našem životě není náhodné a nic nezávisí na druhých, ale pouze na nás

 

Jednoho dne se probudíš a zjistíš, že už ti nezůstal žádný čas na to, abys dělala věci, které si vždy dělat chtěla

Všímejte si krásy kolem vás. Život je plný zázraků.

"Příčiny zranění by se neměli odkrýt dříve, než jsou rány zahojeny. "


»

Jak vidím den 8.12.2016 ...

Luna se nám přehoupla do Berana .... v lepším případě budeme rázní,společenští,kurážní a v horším případě budeme nedočkaví a bezhlaví...jen málokdo udrží s Lunou v Beranu krok,který je plný temperamentu, otevřenosti a vášnivosti.Ženy Beranky jak já říkám,jsou úžasně samostatné a když jdou do kavárny sami a věřte tomu,že se tam v naprostém klidu s někým seznámí a to prostě jen tak,že se jim chtělo,aniž byto to pro někoho nepřijatelné :-)
Takže i tak to může dnes vypadat..... průbojnost a neostýchavost.
V každém případě dejte ale zítra pozor,protože den bude rychlý a není důvod brzdit na poslední chvíli na červenou se skřípotem brzd a mlácením do volantu :-) Když budete dnes vcházet do dveří a to kamkoliv počítejte do deseti,ať je svým vpádem nevyrazíte :-)
jo, jo energie Berana je fascinující,impozantní a troufalá,ale nevydrží věčně .... jedno je ale jisté ... snažte se dnes uřídit Beranskou energii a nezanechat za sebou spoušť ... leda by jste měli v patách Váhy,které by tu spoušť ulízeli ....

Krásný a rychlý den přeje Eva :-)

Pro své žáky - najděte aspekty

Aspekty vybraných prvků horoskopu pro 8.12.2016

Luna vstupuje do Znamení Berana 11:15
60° Luna/Venuše sextil
trigon a sextil jsou aspekty harmonické,


opozice a kvadratura jsou aspekty neharmonické,


konjunkce dvou planet je harmonická nebo neharmonická podle zúčastněných planet.

 

Fotka uživatele Eva Matulová.