KARLOVA VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

„Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.“

.

NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA

.
LÁSKA BABIČKOVSKÁ

KRÁSNÉ SETKÁVÁNÍ

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy.

 

JSOU CHVÍLE,KTERÉ NELZE
SLOVY VYJÁDŘIT

.
KRÁSNÉ CHVÍLE V PRAZE

.
KDYŽ NEJSOU SLYŠET BUBNY
PATNĚ NIKDO NEBUBNUJE

.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
„Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru.“
.

-
„Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit.“

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“

.
„Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

Jsme v každém okamžiku, činu, myšlence, tvoru i výtvoru.

Nic v našem životě není náhodné a nic nezávisí na druhých, ale pouze na nás

 

Jednoho dne se probudíš a zjistíš, že už ti nezůstal žádný čas na to, abys dělala věci, které si vždy dělat chtěla

Všímejte si krásy kolem vás. Život je plný zázraků.

"Příčiny zranění by se neměli odkrýt dříve, než jsou rány zahojeny. "


»
Jak vidím dnešní den 11.11.2016 ....

Luna vstoupila do Berana a slibuje dnes nestálost a impulzivnost.Dnes mohou být na programu krátké výbuchy vzteku bez ohledu na důsledky,takže opatrně :-) také dnes můžeme brát vše tak nějak osobněji a urážet se jako malé děti.Kvadratura Luny a Venuše může přinést finanční problémy a také můžete dnes svými milostnými vztahy bránit štěstí v manželství.Můžeme mít i pocity nešťastnosti,které může souviset s dětstvím.No v každém případě věřím,že vše zachrání Luna v sextilu na Mars,což je příslib,že rozum a cítění budou v harmonickém vztahu .... tak se přátelé opatrujte :-)

Mějte se a smějte se :-)

Pro mé žáky a kolegy....

Hlavní aspekty Luny a vybraných prvků horoskopu
90° Luna/Venuše kvadratura 0:16
Luna vstupuje do Znamení Berana 2:44
60° Luna/Mars sextil 5:6

trigon a sextil jsou aspekty harmonické,

opozice a kvadratura jsou aspekty neharmonické,

konjunkce dvou planet je harmonická nebo neharmonická podle zúčastněných planet.