KARLOVA VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

„Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.“

.

NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA

.
LÁSKA BABIČKOVSKÁ

KRÁSNÉ SETKÁVÁNÍ

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy.

 

JSOU CHVÍLE,KTERÉ NELZE
SLOVY VYJÁDŘIT

.
KRÁSNÉ CHVÍLE V PRAZE

.
KDYŽ NEJSOU SLYŠET BUBNY
PATNĚ NIKDO NEBUBNUJE

.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
„Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru.“
.

-
„Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit.“

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“

.
„Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

Jsme v každém okamžiku, činu, myšlence, tvoru i výtvoru.

Nic v našem životě není náhodné a nic nezávisí na druhých, ale pouze na nás

 

Jednoho dne se probudíš a zjistíš, že už ti nezůstal žádný čas na to, abys dělala věci, které si vždy dělat chtěla

Všímejte si krásy kolem vás. Život je plný zázraků.

"Příčiny zranění by se neměli odkrýt dříve, než jsou rány zahojeny. "


»
Jak vidím den 27.11.2016 ....

dnes nikam neuhánějte ... snad jen ve svých snech a myšlenkách,které se mohou dotýkat všeho co by mohlo dokončeno konečně býti. Luna ve Štíru v trigonu na Neptun v Rybách nám bude ukazovat,že je možné dojít k naplnění a snad i k vykoupení....
Pokora v nás - to je ten správný směr ... bude šeptat náš vnitřní hlas a my si uvědomíme,že jsme všichni jeden celek a jednotlivci se jednou spolu spojí jako všechny kapky světa,které padají do moře.
Mírnost a pochopení v nás se může dnes více nežli jindy probouzet a my budeme mít potřebu být potřební a nebude nám vadit,že u toho nejsme vidět.
Přeji nám ať si první adventní neděli užijeme v lásce a pokusme se být hodní a chápat lidské prohřešky jako cestu každého jednotlivce s vírou,že svoji cestu projdeme každý co nejlépe.
S láskou Eva
Pro mé žáky a kolegy:
Hlavní aspekty Luny a vybraných prvků horoskopu :
60° Luna/stř. Dračí hlava sextil 1:24
60° Luna/pravá Dračí hlava sextil 2:35
240° Luna/Neptun trigon 3:47
270° Luna/Mars kvadratura 12:24
300° Luna/Pluto sextil 17:9
300° Luna/Venuše sextil 22:48
trigon a sextil jsou aspekty harmonické,
opozice a kvadratura jsou aspekty neharmonické,
konjunkce dvou planet je harmonická nebo neharmonická podle zúčastněných planet.
-
-