KARLOVA VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

„Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.“

.

NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA

.
LÁSKA BABIČKOVSKÁ

KRÁSNÉ SETKÁVÁNÍ

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy.

 

JSOU CHVÍLE,KTERÉ NELZE
SLOVY VYJÁDŘIT

.
KRÁSNÉ CHVÍLE V PRAZE

.
KDYŽ NEJSOU SLYŠET BUBNY
PATNĚ NIKDO NEBUBNUJE

.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
„Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru.“
.

-
„Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit.“

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“

.
„Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

Jsme v každém okamžiku, činu, myšlence, tvoru i výtvoru.

Nic v našem životě není náhodné a nic nezávisí na druhých, ale pouze na nás

 

Jednoho dne se probudíš a zjistíš, že už ti nezůstal žádný čas na to, abys dělala věci, které si vždy dělat chtěla

Všímejte si krásy kolem vás. Život je plný zázraků.

"Příčiny zranění by se neměli odkrýt dříve, než jsou rány zahojeny. "


»

Jak vidím den 18.4.2017

NA SCÉNĚ VENUŠE,PLUTO,LUNA A SATURN

dnes jako už mnohokráté začínáme psát na čistý list papíru.
V prvé řadě tím, že si stanovujeme priority.
Materiálno,nebo duchovno ? Pochybnosti,nebo láska ?
Řekla bych,že obojí můžeme dát do rovnováhy,pokud nebudeme z každého pochtívat větší díl.
Pokud zvolíme jen materiálno,bude duše plnit nekonečná přání materiálního světa.Pokud zvolíme jen duchovno nejsme schopni prožít a odžít to co jsme měli v plánu.
Život bere od každého podle jeho schopností a dává každému podle jeho zásluh, přičemž nikoliv podle vnějších, ale vnitřních.
Čím více měníš svůj vnitřní svět, pracuješ na sobě , zlepšuješ svoje kvality, tím více se tyto změny promítají do vnějšího světa. Pokud se člověk nachází i ve stavu,kdy naslouchá své duši,pak se v sobě vyzná, analyzuje svoje myšlenky a činy v klidném a jasném stavu vědomí. Jakákoli vně ší situace, provokace negativ ze strany jiných lidí, jsou pro něj signálem k osobní práci na sobě samém a možnost získat tak určitou zkušenost v sebezdokonalování.
Vždyť k provokaci obvykle dochází na základě odpovídajícího impulzu, který vychází ze samotného člověka, a proto je třeba mít myšlenky, slova i činy pod kontrolou. Vnitřní pochyby vytvářejí vnější chaos. Pevné znalosti – klid a pořádek. Když se člověk naučí sám sebe kontrolovat, nebude čekat na vnější podnět, aby se pohnul z místa, půjde samostatně po cestě sebezdokonalování. Je třeba si pamatovat, že moudrý se učí dokonce i od nepřátel.

takže kontroly a zkoužky budou probíhat celý den,buďte klidní a věřte v sebe a v pevné body ve vás samotných.
Mějte den pod kontrolou ...

s přáním krásného dne .... Eva

Přeji také vše nejlepší těm,kteří mají dnes narozeniny

Luna je v Kozorohu a mohou nás potrápit -
kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy, kostra, kůže
Operační zákroky .... ANO, kromě uvedených částí těla
Doporučení : péče o pleť a nehty, sauna, koupele

Pro své žáky - najděte si dnešní aspekty.
Luna/Neptun sextil 3:54
Luna/Jupiter kvadratura 11:2
Merkur/pravá Dračí hlava trigon 15:6
Luna/Pluto konjunkce 15:57

PL - 6.11

trigon a sextil jsou aspekty harmonické,
opozice a kvadratura jsou aspekty neharmonické,
konjunkce dvou planet je harmonická nebo neharmonická podle zúčastněných planet.

Nezapomínejte prosím,že denní předpovědi jsou momentální probíhající aspekty na nebi a platí všeobecně,nemůžete je tedy praktikovat na svůj vlastní radixový horoskop při zrození.
Upozornění:

Text na této stránce ,horoskop včetně upozornění a zdroje je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat nekomerčním
způsobem.

.

.

.