KARLOVA VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

„Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.“

LÁSKA BABIČKOVSKÁ

KRÁSNÉ SETKÁVÁNÍ

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy.

 

KRÁSNÉ CHVÍLE V PRAZE

.
DÍVEJTE SE DO DÁLKY

.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
„Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru.“
.

-

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“

.
„Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

Jsme v každém okamžiku, činu, myšlence, tvoru i výtvoru.

Nic v našem životě není náhodné a nic nezávisí na druhých, ale pouze na nás

 

Jednoho dne se probudíš a zjistíš, že už ti nezůstal žádný čas na to, abys dělala věci, které si vždy dělat chtěla

Všímejte si krásy kolem vás. Život je plný zázraků.

"Příčiny zranění by se neměli odkrýt dříve, než jsou rány zahojeny. "


ASTROLOGICKÁ PSYCHOLOGIE

 

-

 

 

Kurzy


mohu uspořádat v kterémkoliv městě v české i slovenské republice.

 

Podrobné informace :

 

telefonicky na čísle:

725 711 703

 

e-mailem odeslaným na adresu:

Matulova.Eva@email.czKurz Astrologické psychologie ,

Vám pomůže zlepšit Váš osobní nebo profesní život a jejím prostřednictvím i vy mnohem vědoměji pomůžete sobě i svému nejbližšímu okolí.

V současné době se více a více lidí pozastavuje nad otázkou smyslu svého života. Zviditelňují se různé alternativní směry myšlení, které nám napomáhají pochopit
hlubší souvislosti událostí a tím i přímější spojení s příčinami
našich životních zkušeností a následných reakcí na ně...


Ty jsou především založeny na schopnosti vztahovat se jak v partnerských vztazích, tak v přátelských, pracovních, vztazích ke zvířatům a k rostlinám, k věcem,
které nás obklopují...planetě zemi...k uvědomění si
existence vesmíru a jeho zákonitostí...
V průběhu studia Vás seznámím s významy symbolů starých jako lidstvo samo prostřednictvím jazyka Astrologie.


Horoskop je mapa, která nás seznamuje s naším individuálním potenciálem a zároveň nabízí možnosti, kudy vede naše cesta k jeho naplnění a dosažení
spokojenosti a lásky naší a ostatních lidí.
Jejich poznání a následné vědomé prožití Vám pomůže rozeznávat jemné předivo myšlenkových pochodů a následných činů, které ovlivňují Vás i Vaše okolí.

Pro všechny, kdo rádi zkoumají život ze všech úhlů pohledů a rádi se učí novým přístupům k němu.


Těším se na Vás  :-)