.
.
.

TIŠE ODCHÁZÍM OD ČEHOKOLIV,CO POŠKOTUJE MŮJ KLID V DUŠI

.
.
.
.
Pokud se dnešek nepovedl,zkusme to zítra znovu
 
 
Nikdo nepřesvědčí druhého, aby se změnil.Každý z nás je strážcem brány, kterou lze otevřít pouze zevnitř
.
.
Pokud někdo není dostupný ve vašich nejtěžších chvílích,jeho přítomnost je kdykoliv jindy k ničemu
 
 
Než promluvíte, zeptejte se sami sebe, jestli je pravda, co řeknete, jestli to někomu neublíží, jestli je to užitečné, a nakonec... jestli má cenu rušit ticho tím, co si myslíte
 
 
 Nikdy nezapomeň, že můžeš tančit sám
.
.
KARLOVY VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.

Čím déle musíš na něco čekat,
tím více si budeš vážit chvíle,
kdy to přijde.

Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.

.

NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA

Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit

.

LÁSKA BABIČKOVSKÁ

Dotek, něha, otevřené projevy emocí v dlouhotrvajícím objetí - to vše dokáže léčit zraněnou duši i tělo

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Nemusíte být skvělí,
abyste začali,ale musíte začít,abyste byli skvělí.

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Svět po vás vždycky bude chtít víc. Naučte se sami rozeznat, kdy je toho dost.

 ?? ?? ??

 

Čím více pokračujeme ve svém vnitřním růstu,tím více se snižuje počet těch, se kterými můžeme skutečně komunikovat...

 
.
SPOLU
 
.
.
 
SRANDIČKY
 
 
Nezapomínejte, že každý, kdo vstoupí do vašeho života,
má konkrétní úkol: seznámit vás s vámi samotnými
 
.

Vše, co si dokážete představit je skutečné

 
.
Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš
 
 
.
.

.
Někdy kráčíme tmou, abychom byli schopni vidět ...
 
.
POŘÁDÁNÍ VLASTNÍCH KURZŮ
JE PRO MĚ POTĚŠENÍM
.
.
Vše, co si dokážete představit je skutečné
.
.
Nic se na tomto světě neděje náhodou

.
Jediným bodem, od něhož musíme uniknout,
je uvěznění naší mysli
.
.
Nikdy není příliš pozdě na to, abyste mohli být
 
.
Když nejsou slyšet
bubny,patrně
nikdo nebubnuje
.
.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru
-

.

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta

.
Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

Jednoho dne strach zaklepal na dveře. Odvaha otevřela a nikoho nenašla... ♥

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 


Úvod » ZNAMENÍ JEDNOTLIVĚ » BERAN - 2022

BERAN - 2022

.

ROČNÍ PŘEDPOVĚD - BERANA - 2022

 

přehledný horoskop pro znamení zvěrokruhu Berana na rok 2022, který zkoumá hlavní témata, která mohou Berani v průběhu roku očekávat.

 

Oblasti expanze v roce 2022 pro Berana:

léčení, duševní zdraví, soukromí, osobnost, tělesný obraz, fyzická vitalita

Horoskop Berana ukazuje na oblasti života, které jsou předurčeny k tomu, aby se v průběhu roku rozšiřovaly a rostly . Poznámka: Jupiterské trendy ukazují témata růstu, rozvoje a příležitostí.

 • Duchovno
 • Soukromí
 • Duševní a emocionální pohoda
 • Energie a vitalita
 • Projekce osobnosti
 • Sebevědomí

Do 10. května a poté od 28. října do 20. prosince 2022 jsou oblastmi života, které se neustále rozšiřují, rostou a odměňují vás - váš duchovní svět, soucit, soukromý život a tolerance. Jsou to období, kdy se můžete dívat dovnitř a učit se své vnitřní síle. To jsou také časy, kdy je třeba ocenit určitou úroveň samoty.

Tento vliv zahrnoval a zahrnuje tři časová období:

 • od 13. května do 28. července 2021,
 • od 28. prosince 2021 do 10. května 2022 ,
 • a od 28. října 2022 do 20. prosince 2022

Jinými slovy, tato témata prožíváte v krocích, z nichž první se odehrál loni od května do července. Rok 2022 začínáte tím, že jste právě zahájili druhý krok.

Záležitosti z minulosti se nyní ve vašem životě zvětšují. Máte tendenci třídit si postoje, které vám dobře slouží, a chování, které je třeba obejít, abyste mohli růst, zlepšovat se a prosperovat. Toto téma vás připraví na chvíle, kdy Jupiter projde vaším znamením – kdy budete připraveni se plněji sdílet se světem (viz níže). Jupiter je část tohoto a příštího roku v Beranu.

Toto je obecně teplý, ochranný cyklus, i když s Jupiterem v pozadí můžete mít pocit, že nežijete nebo neprožíváte svůj život naplno nebo že vaše radost ze života není pro ostatní tak zjevná. Je to poněkud uzavřenější, reflexivní období vašeho života. Možná nyní zkoumáte skryté prvky života nebo rozvíjíte svou spiritualitu.

Můžete být také výrazně soucitní a empatičtí. Události, ke kterým nyní dochází, rozšiřují váš vnitřní svět a váš vrozený soucit, vřelost nebo vnitřní oko.

Může to být silné období pro dobrovolnickou práci nebo práci vykonávanou v zákulisí, v soukromí nebo v pomáhajících profesích.

Protože tento tranzit spojuje váš sektor vyššího učení, systémů víry a dobrodružství s vaším sektorem samoty a konců, může to být také čas, kdy vaše perspektiva nebo osobní filozofie prochází změnami. Můžete si udělat nějaké speciální kurzy. Vaše komunikace, zájmy a studium mohou obsahovat skryté nebo nepolapitelné prvky.

Potenciální výzvy:  

Útěk. Může být lákavé uniknout každodenním povinnostem a výzvám. Zejména se můžete pokusit vyhnout závislosti na alkoholu,nebo jiných „okouzlujících“ formách útěku. 

Vliv Jupiteru je obecně považován za pozitivní a nakonec tomu tak je. Působí však tak, že zvětšuje oblast horoskopu, kterou ovlivňuje, a někdy může být nepříjemné, pokud máte v této oblasti potíže.

Ve vašem případě, pokud jste osamělí nebo se cítíte bezmocní a pokud máte problém čelit své minulosti, pak tento vliv může tyto problémy zesílit. Nakonec je to k dobru. Počáteční zvětšení vám může pomoci vidět a zahájit proces, který vede ke zlepšení. Vesmír vás žádá, abyste se vzdali některých svých připoutaností a odevzdali se neznámu. Je nutné uvolnit ovládání.

Budování vaší víry je v práci, kterou nyní děláte. I když máte tendenci hrát podpůrnou roli pro ostatní, pokud to přeženete, budete muset svoji energii těžce nabývat zpět.

Ve službě druhým je větší radost, ale dávejte pozor, abyste se také starali o sebe.

Spojení s lidmi z vaší minulosti může být silné, nebo se můžete soustředit na minulá přátelství. Někdy s tímto vlivem se z předchozího nepřítele nebo osoby, kterou jste nyní neměli rádi, stane přítel. Z velké části se pravděpodobně budete během tohoto cyklu cítit emocionálně v bezpečí. Vaše vnímání se zvýší. Vaše schopnost přinášet oběti pro druhé se zvyšuje a můžete si vybudovat důvěru v sebe sama, když pomáháte a podporujete druhé.

Tento vliv je zvláště příznivý pro činnosti, které se odehrávají „v zákulisí“ nebo jinak soukromě a v duši. Je to cyklus, ve kterém se stanete soucitnějším, empatičtějším a citlivějším nebo se s těmito vlastnostmi dostanete do hlubšího kontaktu. Můžete pracovat na tom, abyste se zbavili sebedestruktivních tendencí, hluboce zakořeněných strachů a hluboce zakořeněných sklonů k pocitům viny. Jste schopni lépe se dostat do kontaktu se svým podvědomím a ve skutečnosti může být konfrontace se svými strachy v tomto období docela příjemná.

Během tohoto cyklu vás bude nejvíce naplňovat charita, anonymní darování,dobrovolnictví a pomoc druhým bez očekávání odměny. Pomáhat druhým vám pomáhá.

Váš snový svět může být obzvláště bohatý, ale také lehčí, užitečný a intuitivnější. Meditace a ústupy vám nyní mohou prospět, protože regenerují a posilují vašeho ducha. V samotě a rozjímání můžete najít mnoho potěšení a růstu.

V tomto období je možný vitálnější zájem o spiritualitu. Ve vašem vnitřním světě mohou nastat překvapivé události a změny. Intuice se zvyšuje. Snažte se věnovat pozornost tomu, co k vám přichází v cestě snů nebo tušení. Velmi dobře můžete objevit nové zájmy a touhy, které vám pomohou zbavit se zastaralých návyků nebo připoutaností k minulosti, které vám již dobře neslouží. Pro některé z vás může vyjít najevo tajemství, které slouží stejnému účelu.

Obzvláště výhodnými obdobími v tomto tématu jsou únor a duben, kdy vyřizování finančních záležitostí nebo osobních věcí povzbudí vaši náladu a optimismus všude kolem. V dubnu a květnu často převládá duch altruismu a štědrosti. Můžete rozšiřovat svou mysl prostřednictvím neobvyklých nebo odlišných zážitků, rozšířené víry a pocitu, že všechno je možné, pokud nastavíte své cíle dostatečně vysoko. Vaše intuice, soucit nebo práce, kterou jste dělali v minulosti, mohou být přínosem pro vaši současnou kariéru nebo pověst.

Váš snový svět je aktivní v roce 2022. Do vašeho života mohou vstoupit duchovní učitelé. Je s vámi pocit duchovní ochrany a vaše víra v „neviditelné“ stále roste.

Od 10. května do 28. října a poté od 20. prosince je Jupiter ve vašem znamení! Tento tranzit trvá mnoho měsíců a přichází pouze každých dvanáct let, slouží k tomu, aby vás vyvedl z vaší ulity. Jste připraveni postavit se světu.

Tento vliv pokrývá dvě časová období, přičemž první vlna se naplno odehraje letos a druhá začne ke konci roku 2022:

 • od 10. května do 28. října 2022,
 • a od 20. prosince 2022 do 16. května 2023.

 

Tato témata zažíváte postupně, počínaje letošním rokem od května do října.

Toto je čas prozkoumat své potřeby a jít za svými sny. Vaše osobnost, obraz, tělesný obraz a sebevědomí expandují s Jupiterem ve vašem znamení do nových úrovní. Vidíte zcela nové možnosti a vaše vize života je panoramatická.

Pokud jste svou vnitřní „práci“ odvedli dobře, může to být obzvláště obohacující období. Vaše důvěra v sebe sama a víra ve svět roste exponenciálně. Svoboda je to, co hledáte, a je to skvělé hledání, pokud budete mít na paměti náklady na svobodu, když se o ni usilujete bez nutnosti věnovat pozornost odpovědnosti.

Jste ochotnější užívat si nové zkušenosti a zbavit se věcí, které vám bránily skutečně žít a vlastnit svůj život.

Nyní můžete začít s novými projekty, které mají dlouhodobý potenciál. Možná ještě nevíte, kam s nimi míříte, ale nepochybně s nadšením začínáte znovu. V tomto období svého života zažíváte silnou iniciativu.

Rozšiřování svých obzorů prostřednictvím vyššího vzdělávání může také hrát významnou roli. Je čas sladit své chování s tím, co považujete za správné. 

Hledáte nový začátek – svého druhu nový začátek – a vaše touha dělat to správně je silná. Práce nebo projekty, na kterých jste pracovali v soukromí nebo v zákulisí, se nyní mohou začít vyplácet. Méně se zaměřujeme na službu a pomoc druhým, možná proto, že to již není tak nutné. Dítě může jít například na vysokou školu, nebo je dokonce možné, že jde o konec vztahu nebo velkého projektu, který vám vzal spoustu energie a prostředků, ze kterých si nyní užíváte určitou míru svobody. Nyní můžete umístit některé ze svých zájmů na první místo.

V tomto období svého života se vám nebude chtít sedět a nic nedělat. Jste hladoví po nových zážitcích. Každodenní stresy, které vás v minulosti mohly frustrovat, se nyní zdají téměř bezvýznamné – vaše vize se povznáší nad všednost. Vaše schopnost zvládat stres a tlak se tak zvyšuje.

Jste tolerantnější ve svém přístupu k ostatním a mnohem jistěji vyjadřujete hravou, kreativní a zábavnou stránku své osobnosti.

Může to být čas zvýšeného osobního významu a účelu. Osobní iniciativa je silná. Přichází motivace pracovat na řešení jakýchkoli problémů se sebevědomým vystupováním nebo problémy s představou sebe sama.

Potenciální problémy: 

Neklid, přehnaná sebedůvěra, plýtvání, přibírání na váze, pompézní chování a excesy obecně jsou potenciálními nástrahami, když energie Jupiteru zajdou příliš daleko. Dbejte na to, aby tyto věci nenarušily jinak skvělé období. Ve své touze začít znovu dbejte také na to, abyste nezaslepovali určité náležitosti a povinnosti.

Mohou také nastat chvíle, kdy se ostatní mohou cítit ohroženi vašimi nově nalezenými projevy svobody a nezávislosti, kdy jsou vaše osobní touhy větší než vaše prostředky nebo kdy máte problémy se sebekázní, rozpočty a limity.

Jinak to může být příležitost. Může existovat silný pocit uvolnění a osvobození od dříve omezujících, rigidních nebo dusivých podmínek.

Pozitivní přístup přinese do vašeho života pozitivní okolnosti, pokud zůstanete realističtí. Snažte se zbytečně neriskovat. Vaše srdce je letos velmi otevřené. Chraňte to realistickými očekáváními..

Společenský život, přání a sny

Po celý rok jsou oblasti vašeho života, které vyžadují přístup „zpět k základům“, spojeny se sektorem vašeho solárního horoskopu, který vládne vašemu společenskému životu, přátelství, vytváření kontaktních sítí, hledání štěstí, inovativním nápadům a nadějím nebo snům. V těchto oblastech života mohou existovat určité zkoušky, jako by vesmír ověřoval, zda jsou základy pevné. Věci postavené na slabých základech se mohou pod tlakem těchto testů zhroutit. Ti, kteří jsou silní, vydrží a posílí .

Oblasti, které potřebujete zjednodušit a strukturovat:

 • Přátelství
 • Sociální život
 • Skupinová/komunitní spojení
 • Cíle štěstí
 • Sny a příčiny

Váš horoskop Berana na rok 2022 ukazuje na oblasti kontrakce, omezení a nezbytného „zeštíhlení“, aby bylo možné otestovat stabilní základy. Vždy existují oblasti života, které vyžadují více jednoduchosti. 

Během tohoto roku mohou vaše přátelství projít testy. Okolnosti mohou být takové, že vynakládáte méně energie na zapojení se ve vaší komunitě nebo v týmech a skupinách.

Stávající přátelství mohou během tohoto cyklu projít určitými zkouškami a jedno nebo možná více přátelství může skončit. Ty pravdivé však posílí. Ve skutečnosti to může být skvělé období pro vytvoření nebo posílení trvalého spojenectví s osobou, nebo skupinou.

Udržet pevné a zdravé přátelství vyžaduje úsilí. Přátelé nebo skupinové vazby se nyní mohou zdát náročnější na váš čas a energii, nebo můžete pociťovat stres z toho, kolik ze sebe vkládáte do svých společenských povinností.

U některých z vás může dojít k určitému napětí v přátelství kvůli zvýšenému zaměření na jiné oblasti života. Přátelé vás mohou občas vysávat, pokud dáváte příliš mnoho a ignorujete své vlastní potřeby.

Alternativně se můžete rozhodnout přispět své komunitě významným, hmatatelným a praktickým způsobem během tohoto tranzitu. Mohou existovat pěkné příležitosti k navázání dlouhodobých spojení. Ve skupině můžete mít větší vliv, případně se přirozeně ujmout vedení. Je to čas na vytváření pevných plánů pro vaši budoucnost.

Toto je celkově prospěšné období, zvláště pokud se soustředíte více na dlouhodobé výhody a méně na krátkodobé frustrace. Saturn je ve znamení Vodnáře  a v tomto znamení si vede poměrně dobře.

Můžete vytvářet hodnotná, dlouhodobá sdružení, když se učíte a sdílíte své znalosti, zejména v únoru až dubnu. Ve své skupině nebo kruhu jste respektováni.

 

Oblasti vzrušení, inovací, nezávislosti a rychlosti:

finance, vlastní hodnota, osobní majetek

Váš horoskop Berana na rok 2022 ukazuje na oblasti vašeho života, které se zdánlivě zrychlují, takže můžete riskovat, inovovat a způsobit revoluci.

 

Po celý rok prochází Uran vaším sektorem zdrojů a bude ještě procházet několik let.Během tohoto období se váš postoj k osobním financím, stejně jako váš hodnotový systém, rychle mění. Během tohoto dlouhodobého cyklu je potřeba se osvobodit od určitých připoutaností.

Finanční vzestupy a pády jsou možné, ale učíte se žít s určitou nepředvídatelností. Čím dříve se přizpůsobíte myšlence života s určitou nejistotou v těchto oblastech života, tím lépe. Je to skvělý čas přemýšlet dopředu a zvážit, zda jste se příliš neupoutali určitými metodami, věcmi a způsoby života, které vám již neslouží k dobrému účelu.

Pokud jde o příjem, okolnosti vás vyzývají přemýšlet nad rámec toho, abyste přišli s životaschopnými plány, jak zlepšit své finance. Nyní můžete například hledat alternativní zdroje příjmu. Může to být doba práce na volné noze nebo různé zdroje příjmů. Přátelé mohou ovlivnit váš příjem. Nebo hlavní zdroj příjmů pochází z internetových obchodů a to, co se děje online, může mít velký dopad na vaši finanční situaci.

Během tohoto dlouhodobého cyklu může dojít k náhlým změnám ve vašem finančním postavení nebo zdrojích příjmu nebo ke změně postoje k hromadění majetku. Příležitosti jsou obzvláště pravděpodobné v roce 2022 v  únoru a červenci , kdy otevřenost různým způsobům, jak spravovat své peníze, věci, cennosti nebo postoj k minulosti a připoutanosti, může významným způsobem zlepšit váš život.

Zlepšení vašeho domácího života může vést k novému vztahu s vašimi „věci“ nebo vašimi penězi.

 

Oblasti změny, očisty a transformace:

Kariéra, pověst, peníze, zdroje, talenty

Váš horoskop Berana 2022 odhaluje oblasti života, ve kterých dochází ke změnám a transformaci. Je čas „ven se starým, dovnitř s novým“.

Kariéra, profesní záležitosti a veřejný život se v tomto roce nadále proměňují a vyžadují hluboké a trvalé zásadní změny. Jedná se o velmi dlouhodobý vliv, který je opět aktivní po celý rok (začal v roce 2008 a trvá do roku 2024).

Mohou existovat testy vaší úrovně odbornosti a možná i odhalení slabých míst. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, považujte je za výzvy ke zlepšení. Únor je obzvláště silný pro zvýšení příjmů nebo zlepšení vaší pověsti a obecné hodnoty. Květen přináší další vzpruhu – je to čas, kdy chcete posunout projekt nebo úsilí na novou úroveň. Nedílnou součástí vašeho úspěchu může být práce na dlouhodobějších problémech nebo hození dlouhodobého problému za hlavu. Věci, které jste dělali v minulosti, vám mohou pomoci v přítomnosti a přinést odměnu.

Letošní zatmění vás vyzývá k rozvoji a vyvážení vašich zdrojů. V průběhu roku 2022 je skutečně potřeba spravovat své příjmy, cennosti a to přináší velké výhody.

Severní uzel prochází vaším solárním druhým domem od 18. ledna a vy se učíte žádat o to, co si zasloužíte. Tento vliv vás vyzývá, abyste převzali kontrolu nad svými výdělky. Vybudovat si solidní příjem nebo zvýšit své zdroje je výzva a zároveň nesmírně obohacující zkušenost.

V roce 2022 dochází k přesunu pozornosti ze světa mentality k materiálním statkům a duchovnímu či emocionálnímu sdílení. Jste vyzváni, abyste nalezli rovnováhu mezi svými vlastními potřebami bezpečí a pohodlí a stejnými potřebami ostatních lidí, jako jsou potřeby někoho blízkého.

 

 

Váš planetární vládce v roce 2022: 

Mars je vaším planetárním vládcem a letos se změní na retrográdní, což přímo nebo nepřímo ovlivňuje téměř třetinu roku.

Letos Mars retrográduje ve znamení Blíženců od 30. října 2022 do 12. ledna 2023. Je důležité, abyste si v tomto období odpočinuli,vyhnuli tomu, abyste sami sebe nebo své osobní plány tlačili dopředu. Pozorujte, uvažujte a buďte tak trpěliví, jak jen můžete.