.
.
 
 
 
.
.
KARLOVY VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

„Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.“

Čím déle musíš na něco čekat,
tím více si budeš vážit chvíle,
kdy to přijde.

Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.

.

NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA

„Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit.“

.

LÁSKA BABIČKOVSKÁ

Dotek, něha, otevřené projevy emocí v dlouhotrvajícím objetí - to vše dokáže léčit zraněnou duši i tělo.

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Nemusíte být skvělí,
abyste začali,ale musíte začít,abyste byli skvělí.

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy.

.

.

 

 

ČLOVĚK STOJÍCÍ NA VRCHOLU HORY,
TAM NESPADL

 ?? ?? ??

NÁVŠTĚVNOST

.BÝT ŽENOU JE VÝSADA
 
 
?? ??
 
.
Vše, co si dokážete představit je skutečné
 
.
„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“
 
 

.
Někdy kráčíme tmou, abychom byli schopni vidět ...
 

.
POŘÁDÁNÍ VLASTNÍCH KURZŮ
JE PRO MĚ POTĚŠENÍM
.
.
Vše, co si dokážete představit je skutečné
.
.
Nic se na tomto světě neděje náhodou

.
Jediným bodem, od něhož musíme uniknout,
je uvěznění naší mysli.
.
.
Nikdy není příliš pozdě na to, abyste mohli být!
 
.
Když nejsou slyšet
bubny,patrně
nikdo nebubnuje
.
.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
„Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru.“
-

.

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“

.
„Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

.

 

 


ČLÁNKY » ČLÁNKY » DUŠE A TĚLO

.

„Duše a tělo jedno jsou ,aneb proč máme odpustit a opustit „


Každého z nás je jako louka plná plevelu, ale i květin. „Když ke mně kdokoli přijde na konzultaci a začne mi vyprávět, tak se spolu snažíme vždy najít cestu, jak být šťastný. A to tím, že hledáme v člověku to hezké, jako když si ze všeho, co roste na louce, vyberete krásné květiny - a na nich začnete stavět.“

Velmi důležitým prostředkem je dialog. Abychom našli cestu z trápení, musíme ho nejprve otevřít a pojmenovat. To ale často není snadné a rychlé. První vjem o člověku vidíme z osobního vyzařování člověka. „To, co žijeme, se v nás zapisuje. V očích, v hlase, v držení těla, v čemkoli. A propisuje se to i do našeho zdraví. Žijeme-li neradostný, zištný, závistivý nebo špatný život, nemůžeme očekávat, že budeme vyzařovat něco pozitivního a že naše zdraví bude pevné a radostné,“

Myslete na sebe

Současní lidé velmi často ztrácejí radost ze života. Nechávají se převálcovat stresem a jejich život připomíná šedivý podzimní den. „Takovému člověku je především potřeba ukázat, kde je slunce nebo jak ho znovu spatřit. Nelze jen podat lék a rychle to vyřešit. To nefunguje.

Za znovunalezení životní energie je ale každý z nás zodpovědný sám. Vinu za své trápení a odpovědnost za jeho řešení nelze svalovat na ostatní. „Především je třeba pochopit, že každý problém je tady proto, že se máme skrze něj něco naučit. Naučit se vážit si sám sebe a znát svoji hodnotu. Například je spousta lidí v pomáhajících profesích, jsou to ale i maminky, babičky, otcové… lidé, kteří pomáhají druhým a zapomínají sami na sebe. A v tom případě přicházejí o zmíněnou energii a nakonec zjistí, že sebejistotu musejí znovu najít sami v sobě.“

Přenastavte se

„Velmi důležité je – a může to znít jakkoli mysticky nebo teologicky – odpuštění a opuštění starých věcí. To znamená odpustit sám sobě, ale i lidem, kteří mi ublížili,“
Začít se dívat na staré křivdy z jiného úhlu. „Pokud mi někdo ublížil, tak není šťastný, protože člověk, který je agresivní, tím vyjadřuje svůj názor na svět. Proto je potřeba se od něj distancovat.“ Zrovna tak bychom ze sebe měli setřepat to zlé, co si o sobě myslíme, a hledat na své louce především ony hezké kytky.

A máme-li už dlouho onen podzimní den bez slunce, jak se to může projevit na naší tělesné schránce. „Člověk je bez života, má slabou imunitu, jeho zdravotní potíže se pohybují od lehkých nemocí až po těžké stavy.

Mějme tedy na paměti,že .......

Nemusíme stále jezdit přes kameny, když je před námi hezká cesta …..