.
.
 
 
 
.
.
KARLOVY VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

„Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.“

Čím déle musíš na něco čekat,
tím více si budeš vážit chvíle,
kdy to přijde.

Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.

.

NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA

„Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit.“

.

LÁSKA BABIČKOVSKÁ

Dotek, něha, otevřené projevy emocí v dlouhotrvajícím objetí - to vše dokáže léčit zraněnou duši i tělo.

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Nemusíte být skvělí,
abyste začali,ale musíte začít,abyste byli skvělí.

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy.

.

.

 

 

ČLOVĚK STOJÍCÍ NA VRCHOLU HORY,
TAM NESPADL

 ?? ?? ??

NÁVŠTĚVNOST

.BÝT ŽENOU JE VÝSADA
 
 
?? ??
 
.
Vše, co si dokážete představit je skutečné
 
.
„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“
 
 

.
Někdy kráčíme tmou, abychom byli schopni vidět ...
 

.
POŘÁDÁNÍ VLASTNÍCH KURZŮ
JE PRO MĚ POTĚŠENÍM
.
.
Vše, co si dokážete představit je skutečné
.
.
Nic se na tomto světě neděje náhodou

.
Jediným bodem, od něhož musíme uniknout,
je uvěznění naší mysli.
.
.
Nikdy není příliš pozdě na to, abyste mohli být!
 
.
Když nejsou slyšet
bubny,patrně
nikdo nebubnuje
.
.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
„Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru.“
-

.

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“

.
„Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

.

 

 


ČLÁNKY » ČLÁNKY » KDYŽ ODUMŘE VZTAH

.

 

KDYŽ ODUMŘE VZTAH .... JE ČAS JÍT ...


Vztahy hrají v životě důležitou roli. Proto chceme dbát na to, aby náš vztah byl funkční. Důsledky nefunkčního vztahu zasahují i do ostatních oblastí života. Do naší práce, zdraví a správy financí. Fungující vztah je pevným základem pro ostatní oblasti života. Naopak nefunkční vztah přináší ztráty. Můžeme si myslet, že nám ostatní oblasti fungují, ale s kým je sdílíme? Dlouhodobé sdílení úspěchů v nefunkčním vztahu je nemožné.

Když prožívám neúspěch v práci, s kým se mám podělit? Kdo mi poradí? Kdo mi pomůže odhalit můj talent a začít ho využívat? Když jsem nemocná, jak mi může být partner oporou, pokud s ním prožívám nepříjemné chvilky? A mám-li hodně peněz, budu je snad utrácet s partnerem, se kterým se necítím zcela v pohodě?

Vše se dá unést a tolerovat, doporučuji však hledat a setrvávat ve vztahu, kde se cítím bez výhrad dobře, a který splňuje předpoklady funkčnosti.

Jednou z náročnějších chvil v životě je přiznat si, že váš vztah již není funkční. Dlouho jste již toto téma odkládali a mysleli si, že jednou se snad všechno změní a bude lépe. Věci buďto fungují a cítíme se v nich příjemně, nebo nefungují a pak je buďto cílevědomě zlepšujeme, nebo žijeme ve falešných představách, že snad jednou fungovat budou.

Snažte se udělat vše proto, abyste svůj vztah zachránili. Využijte dostupné literatury a personální pomoci, choďte na semináře osobního růstu a manželské terapie. Mluvte s partnerem o všem, co vám leží v mysli a odhalujte místa kde vztah nefunguje. Zda vám bude ale partner naslouchat už bohužel není ve vaší moci.....

Kdy je čas jít :

Zjistíte, že jste s partnerem neslučitelní

Nerespektování zákona gravitace přináší vždycky pád. Nerespektování zákona slučitelnosti přináší nesoulad a to i při využití veškeré snahy a energie. Stále budete cítit, že vám ve vztahu něco chybí. Vše se na oko bude zdát hezké a učesané, ale vy máte chuť ještě na něco jiného. Neslučitelnost se nejvíce projevuje nenaplněností ve věcech, které jsou pro vás důležité. Partner jakoby nestíhá a to i přes veškeré jeho i vaše úsilí. Ve vztahu vždy jde o to, jak se v něm cítím. V dlouhodobém vztahu pomíjejí počáteční euforické pocity a zvědavost. Oba partneři jsou před sebou nazí a nic neskryjí. A pokud ano, budete cítit tlak. Voda i olej jsou tekutiny, ale nikdy se nespojí, i když vedle sebe plynule tečou.

Kdy je čas jít :

Zjistíte, že vám vztah již nestojí za to

Pokud zjistíte, že vám vztah s vaším partnerem již nestojí za to, jste na jeho konci. Položte si otázku, proč vám za to nestojí? Zjistíte, že důvodem je právě partnerská neslučitelnost. Poněvadž jste neznali tento zákon, dostali jste se až sem. Jeho dalším nerespektováním bude váš vztah dále skomírat.

Uvolněte váš vztahový potenciál a najděte si skutečného partnera.

Kdy je čas jít :

Rozdělení důležitých zájmů

Mnohé vztahy fungují proto, že dvojice sdílí společně jeden ze svých zájmů a jeden je pro druhého učitelem. Pokud již tento zájem opadne, vztah může ztrácet smysl a máte potřebu jít jinou cestou. Dostali jste se na rozcestí. Pokud byl tento zájem pojítkem, musíte si říct sbohem, nebo najít jiný společný zájem. Ve většině případů se to již nepodaří.

Kdy je čas jít :

Nevěra

zaslechneme-li dnes o nevěře, nějak zvlášť nás to nepřekvapí. Slýcháme o ní přeci na každém kroku a ve filmech je běžná jako chleba s máslem. Důsledky, které však přináší, už tak příjemné nejsou.

Lidé se do lože milence či milenky uchylují v případě, jsou-li ve svém vztahu dlouhodobě nespokojeni. Nespokojenost nemusí být spojená jen se sexualitou, ale také s psychickou pohodou v domácnosti a pocitem ocenění. Jednotlivé drobnosti a nesouhlasy se díky nekomunikaci zasouvají pod koberec a v běhu denních povinností se ze zamilovaného páru stávají lidé žijící vedle sebe. V takové situaci není vůbec těžké podlehnout svodům zajímavého a především nového zážitku.