.
.
.
Pokud se dnešek nepovedl,zkusme to zítra znovu
 
 
Nikdo nepřesvědčí druhého, aby se změnil.Každý z nás je strážcem brány, kterou lze otevřít pouze zevnitř
.
.
Pokud někdo není dostupný ve vašich nejtěžších chvílích,jeho přítomnost je kdykoliv jindy k ničemu
 
 
Než promluvíte, zeptejte se sami sebe, jestli je pravda, co řeknete, jestli to někomu neublíží, jestli je to užitečné, a nakonec... jestli má cenu rušit ticho tím, co si myslíte
 
 
 Nikdy nezapomeň, že můžeš tančit sám
.
.
KARLOVY VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.

Čím déle musíš na něco čekat,
tím více si budeš vážit chvíle,
kdy to přijde.

Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.

.

NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA

Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit

.

LÁSKA BABIČKOVSKÁ

Dotek, něha, otevřené projevy emocí v dlouhotrvajícím objetí - to vše dokáže léčit zraněnou duši i tělo

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Nemusíte být skvělí,
abyste začali,ale musíte začít,abyste byli skvělí.

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy

.

.

.

.

.

.

.

.

 

TIŠE ODCHÁZÍM OD ČEHOKOLIV,

CO POŠKOTUJE MŮJ KLID V DUŠI

 ?? ?? ??

 

Čím více pokračujeme ve svém vnitřním růstu,tím více se snižuje počet těch, se kterými můžeme skutečně komunikovat...

 
.
SPOLU
 
.
 
SRANDIČKY
 
 
Nezapomínejte, že každý, kdo vstoupí do vašeho života,
má konkrétní úkol: seznámit vás s vámi samotnými
 
.

Vše, co si dokážete představit je skutečné

 
.
Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš
 
 

.
Někdy kráčíme tmou, abychom byli schopni vidět ...
 
.
POŘÁDÁNÍ VLASTNÍCH KURZŮ
JE PRO MĚ POTĚŠENÍM
.
.
Vše, co si dokážete představit je skutečné
.
.
Nic se na tomto světě neděje náhodou

.
Jediným bodem, od něhož musíme uniknout,
je uvěznění naší mysli
.
.
Nikdy není příliš pozdě na to, abyste mohli být
 
.
Když nejsou slyšet
bubny,patrně
nikdo nebubnuje
.
.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru
-

.

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta

.
Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

Jednoho dne strach zaklepal na dveře. Odvaha otevřela a nikoho nenašla... ♥

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 


ČLÁNKY A ZAJÍMAVOSTI » NIKDO UŽ SKORO NENASLOUCHÁ

.

 

.

NIKDO UŽ SKORO NENASLOUCHÁ ......

Nikdo už skoro nenaslouchá, každý chce jen mluvit....

Žijeme v době rychlé, příčné komunikace, ale stačí krátké pozorování, abychom pochopili, že rychlost není synonymem autenticity. Někdy je chyba špatné komunikace způsobena špatně formulovanou zprávou, plnou přibližných emocí, zmatených myšlenek nebo neurčitých myšlenek, jindy jsme ti, kdo povrchně hřeší jak při mluvení, tak při poslechu. Protože poslech je také nedílnou součástí komunikačního procesu. Bez naslouchání se dialog stává monologem. A pokud v těchto dobách můžeme mluvit o všem s každým, je jen málo lidí, kteří jsou stále schopni skutečně naslouchat.

Aktivní poslech je základem zdravé komunikace.

Autentické naslouchání není pasivní proces, je aktivně vnímavé : vítáme a zpracováváme informace obdržené od našeho partnera (a ne ty, které produkuje náš mentální mysl), věnujeme pozornost slovům i tichu, tomu, co se říká a neříká a jak jsou tyto nevyřčené věci vyjádřeny prostřednictvím polohy těla, mimiky, povzdechů, ...

Poslech je důležitou součástí interakce mezi dvěma lidmi. Pokud nikdo neposlouchá, slovo nemá žádný užitek. Pokud nikdo informaci nepřijme, ztrácí její hodnotu, smysl, protože má smysl pouze tehdy, když zpráva vytvoří most mezi lidmi, most mezi mnou a druhým. Pokud tento most chybí  nedochází ke komunikaci, a proto je znalost poslechu stejně důležitá jako schopnost vyjádřit se.

Naslouchání může být pasivní , jako když se omezíme na slyšení hlasu druhého, aniž bychom věnovali skutečnou pozornost, nebo to může být aktivní , jako když vítáme informace přijaté od druhého v jeho komplexnosti, věnujeme pozornost celému komunikačnímu spektru poselství, které nám je dáno: posloucháme hlas a jeho intonaci, posloucháme slova a také pauzy, ticho, posloucháme tělo s jeho gesty a pozicemi.

Poslech je umění, které se učíme časem a které je díky zkušenostem zdokonaleno. Umožňuje nám to nejen stát se dobrými posluchači, ale i lepšími komunikátory. Pokaždé, když opravdu věnujeme pozornost tomu druhému a dovolujeme si přivítat informace, které nám ten druhý posílá dovnitř a náš svět je obohacen. Být v poslechové pozici představuje velkou příležitost pro růst: pozornost zaměřená na našeho partnera nám umožňuje pochopit nuance, které by povrchní posluchač  ignorova.Naslouchání nám umožňuje pochopit ....