.
.
KARLOVY VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

„Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.“

Čím déle musíš na něco čekat,
tím více si budeš vážit chvíle,
kdy to přijde.

Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.

.

NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA

„Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit.“

.

LÁSKA BABIČKOVSKÁ

Dotek, něha, otevřené projevy emocí v dlouhotrvajícím objetí - to vše dokáže léčit zraněnou duši i tělo.

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Nemusíte být skvělí,
abyste začali,ale musíte začít,abyste byli skvělí.

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy.

.


 

 

ASTROLOGIE U MOŘE
POLETÍTE S NÁMI ?

.
NÁVŠTĚVNOST
.
.
.
.
„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“
.
Někdy kráčíme tmou, abychom byli schopni vidět ...


.
POŘÁDÁNÍ VLASTNÍCH KURZŮ
JE PRO MĚ POTĚŠENÍM
.
.
Vše, co si dokážete představit je skutečné
.
.
Nic se na tomto světě neděje náhodou

.
Jediným bodem, od něhož musíme uniknout,
je uvěznění naší mysli.
.
.
Nikdy není příliš pozdě na to, abyste mohli být!

.
Když nejsou slyšet
bubny,patrně
nikdo nebubnuje
.
.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
„Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru.“
-

.

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“

.
„Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

 


OBKLOPTE SE LÁSKOU

 

Jedním z nejkrásnějších darů, které si můžete dát, je obklopit se milujícími a laskavými lidmi.

 

V našem každodenním životě jsme obklopeni různými lidmi. 

Někteří lidé, s nimiž se denně setkáváme, jsou radostí a jejich milující přítomnost nás vyživuje a povzbuzuje. Jiní mohou mít opačný účinek, vyčerpávají nás z naší energie, takže se cítíme unavení a vyčerpaní. Naše blaho mohou snadno ovlivnit lidé kolem nás, a pokud to dokážeme mít na paměti, budeme mít větší vhled do kvality našich sociálních interakcí a jejich energetického účinku na nás.


I když to nemusí vždy tak vypadat, máme velkou kontrolu nad tím, kým jsme, když s někým jsme.

Posouzení lidí, se kterými trávíme nejvíce času, nám umožňuje zjistit, zda k našim životům přidávají něco konstruktivního, nebo odečítají.


Když se obklopíme pozitivními lidmi, odstraníme negativitu, která kolem nás existuje, a vytvoříme více prostoru pro přivítání pečující energie. 

To nejen obohacuje naše životy, ale také nás obklopuje v podpůrném a uzdravujícím prostoru, který podporuje větší růst, porozumění a lásku k sobě samému, jakož ik těm, na kterých nám záleží.