.
.
.
Pokud se dnešek nepovedl,zkusme to zítra znovu
 
 
Nikdo nepřesvědčí druhého, aby se změnil.Každý z nás je strážcem brány, kterou lze otevřít pouze zevnitř
.
.
Pokud někdo není dostupný ve vašich nejtěžších chvílích,jeho přítomnost je kdykoliv jindy k ničemu
 
 
Než promluvíte, zeptejte se sami sebe, jestli je pravda, co řeknete, jestli to někomu neublíží, jestli je to užitečné, a nakonec... jestli má cenu rušit ticho tím, co si myslíte
 
 
 Nikdy nezapomeň, že můžeš tančit sám
.
.
KARLOVY VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.

Čím déle musíš na něco čekat,
tím více si budeš vážit chvíle,
kdy to přijde.

Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.

.

NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA

Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit

.

LÁSKA BABIČKOVSKÁ

Dotek, něha, otevřené projevy emocí v dlouhotrvajícím objetí - to vše dokáže léčit zraněnou duši i tělo

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Nemusíte být skvělí,
abyste začali,ale musíte začít,abyste byli skvělí.

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy

.

.

.

.

.

.

.

.

 

TIŠE ODCHÁZÍM OD ČEHOKOLIV,

CO POŠKOTUJE MŮJ KLID V DUŠI

 ?? ?? ??

 

Čím více pokračujeme ve svém vnitřním růstu,tím více se snižuje počet těch, se kterými můžeme skutečně komunikovat...

 
.
SPOLU
 
.
 
SRANDIČKY
 
 
Nezapomínejte, že každý, kdo vstoupí do vašeho života,
má konkrétní úkol: seznámit vás s vámi samotnými
 
.

Vše, co si dokážete představit je skutečné

 
.
Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš
 
 

.
Někdy kráčíme tmou, abychom byli schopni vidět ...
 
.
POŘÁDÁNÍ VLASTNÍCH KURZŮ
JE PRO MĚ POTĚŠENÍM
.
.
Vše, co si dokážete představit je skutečné
.
.
Nic se na tomto světě neděje náhodou

.
Jediným bodem, od něhož musíme uniknout,
je uvěznění naší mysli
.
.
Nikdy není příliš pozdě na to, abyste mohli být
 
.
Když nejsou slyšet
bubny,patrně
nikdo nebubnuje
.
.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru
-

.

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta

.
Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

Jednoho dne strach zaklepal na dveře. Odvaha otevřela a nikoho nenašla... ♥

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 


.

 

Jak vidím den 1.11.2018 - ZPĚTNÁ VZTAHOVÁ ZRCADLA


Venuše se vraci do znamení Vah - tedy do vztahů ..... a my budeme také vztahy řešit .

Díky vztahům se učíme a rozvíjíme, poznáváme své silné a slabé stránky a snažíme se dostávat blíže k sobě. Ačkoliv nás společnost vede spíše k tomu, být posedlí fixací na partnera/manžela/rodinu/přátele… měli bychom si uvědomit, že to jsou jen vnucené názory zvenku, které nás drží zase jen venku – co nejdál od nás samých. Je to stále se opakující téma a stále nepochopené téma…

Vztah je naším učitelem. Dokud sami sebe neznáme, učíme se skrze vztahy. A jakmile sami sebe poznáme, upevňujeme své vědomí skrze vztahy.
Mnohdy viníme ty druhé za to, co se nám děje. Ale opomíjíme, že my sami dovolujeme ostatním, jak se k nám mohou chovat. Pokud neumíme říct „DOST“, nebo to řekneme váhavě, není divu, že nás okolí nerespektuje. Pokud jsme příliš rázní, i okolí na nás bude rázné a až arogantní. Jakmile se ale zklidníme, zklidní se i náš venkovní svět… znamená to totiž, že jsme v ROVNOVÁZE.

Ve vztazích se toho odehrává mnoho, co nás učí poznávat sebe samých – a jednou z těchto věcí je ono známe zrcadlení :) Mnozí z nás, kteří se vydali na cestu poznání, tak si uvědomují, jak jim venkovní svět odráží, co se děje uvnitř našeho nitra. Co si ale mnohdy neuvědomujeme, že zrcadlení situací může být i zpětné…

Pokud jste ve vztahu, kde vás druhý trápí, vy se cítíte jako oběť a nechápete proč se vám to děje, ale přesto se vám podaří ze vztahu úspěšně odejít - pak s největší pravděpodobností budete v dalším vztahu přebírat chování jako váš předchozí partner/partnerka. Nemusíte si to ani uvědomit, ale najednou se chováte jinak. Nejdřív si budete myslet, že je to pocit znovunalezení sebe sama, nalezení svých hranic… protože toto nové chování vám dá nový pohled na dění kolem sebe, lidé vás začnou více respektovat. Ale pokud se nevěnujete pečlivému zkoumání, proč se vám situace dějí, pak pravděpodobně začnete zažívat novou ZKUŠENOST - zkušenost z DRUHÉ STRANY.

Zpětné zrcadlo je i výměna energie s tím, s kým intimně žijete. A i když se vztah přeruší, ona energetická část bývalého partnera ve vás zůstane. Proto se doporučuje být po skončení vztahu nějakou dobu sám… aby se člověk mohl očistit, uzemnit, vyléčit a znovu nadechnout čistý a vitální, abychom si do dalšího vztahu nenesli zátež z toho vztahu předchozího. Ale dokud se lidé bojí být sami, nezbaví se těchto výkyvů, a proto v nich neustále bude vibrovat energie, která není jejich. A oni navíc neví, že to není „jejich“, a tak ji přijmou a začnou se podle ní chovat.

Zkuste kráčet po této cestě s pochopením, respektem a úctou ke všem bytostem, které si vzali za úkol, aby vám na této cestě ukázali, kdo NEJSTE. Abyste mohli odložit to, co vám neslouží a aby se pokora a úcta k druhým ve vás ještě více prohloubila. Jedině tak můžete vystoupit ze začarovaného kruhu nepovedených vztahů.

Jedině tak přetvoříte vztah z potřeby na volbu.
.
Přeji také vše nejlepší těm,kteří mají dnes narozeniny 
Fajn den Eva.
.
Luna je ve Lvu a mohou nás potrápit -

žaludek, hruď, plíce, játra, trávení, žluč, žlázy s vnitřní sekrecí, mléčné žlázy

Operační zákroky .... ANO

Doporučení : péče o dekolt a poprsí, nemýt vlasy

Pro své žáky - najděte si dnešní aspekty.

trigon a sextil jsou aspekty harmonické,
opozice a kvadratura jsou aspekty neharmonické,
konjunkce dvou planet je harmonická nebo neharmonická podle zúčastněných planet.
.