.
.
.
Pokud se dnešek nepovedl,zkusme to zítra znovu
 
 
Nikdo nepřesvědčí druhého, aby se změnil.Každý z nás je strážcem brány, kterou lze otevřít pouze zevnitř
.
.
Pokud někdo není dostupný ve vašich nejtěžších chvílích,jeho přítomnost je kdykoliv jindy k ničemu
 
 
Než promluvíte, zeptejte se sami sebe, jestli je pravda, co řeknete, jestli to někomu neublíží, jestli je to užitečné, a nakonec... jestli má cenu rušit ticho tím, co si myslíte
 
 
 Nikdy nezapomeň, že můžeš tančit sám
.
.
KARLOVY VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.

Čím déle musíš na něco čekat,
tím více si budeš vážit chvíle,
kdy to přijde.

Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.

.

NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA

Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit

.

LÁSKA BABIČKOVSKÁ

Dotek, něha, otevřené projevy emocí v dlouhotrvajícím objetí - to vše dokáže léčit zraněnou duši i tělo

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Nemusíte být skvělí,
abyste začali,ale musíte začít,abyste byli skvělí.

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy

.

.

.

.

.

.

.

.

 

TIŠE ODCHÁZÍM OD ČEHOKOLIV,

CO POŠKOTUJE MŮJ KLID V DUŠI

 ?? ?? ??

 

Čím více pokračujeme ve svém vnitřním růstu,tím více se snižuje počet těch, se kterými můžeme skutečně komunikovat...

 
.
SPOLU
 
.
 
SRANDIČKY
 
 
Nezapomínejte, že každý, kdo vstoupí do vašeho života,
má konkrétní úkol: seznámit vás s vámi samotnými
 
.

Vše, co si dokážete představit je skutečné

 
.
Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš
 
 

.
Někdy kráčíme tmou, abychom byli schopni vidět ...
 
.
POŘÁDÁNÍ VLASTNÍCH KURZŮ
JE PRO MĚ POTĚŠENÍM
.
.
Vše, co si dokážete představit je skutečné
.
.
Nic se na tomto světě neděje náhodou

.
Jediným bodem, od něhož musíme uniknout,
je uvěznění naší mysli
.
.
Nikdy není příliš pozdě na to, abyste mohli být
 
.
Když nejsou slyšet
bubny,patrně
nikdo nebubnuje
.
.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru
-

.

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta

.
Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

Jednoho dne strach zaklepal na dveře. Odvaha otevřela a nikoho nenašla... ♥

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 


.

Jak vidím den 27.2.2019 - TOUŽÍME DOSÁHNOUT NA RADOST A ŠTĚSTÍ

 

Ve středu dopoledne se Luna setká s Jupiterem a my se budeme snažit dosáhnout alespoň na malé radosti v našich životech.Uvěříme,že z malých radostí vzejdou velké,které budou mít nekonečný přesah a my budeme radostní a štastní.

 

Touha po radosti a štěstí je člověku přirozená.

Ale pokud bychom skutečně vše podřídili tomuto cíli, nikdy šťastní nebudeme. Neboť je zřejmé, že opravdové štěstí vzniká jako vedlejší produkt smysluplného života. Šťastní jsme, když žijeme tak, že náš život má smysl, poslání, cíl, a když děláme šťastnými naše blízké. Šťastní jsme také, když děláme dobré skutky i pro cizí lidi, kteří naši pomoc potřebují. Štěstí a radost jsou úzce propojeny. Radost nám může přinášet mnoho věcí. Není však žádným tajemstvím, že radost z nové věci netrvá příliš dlouho. Někteří lidé si na vlastní kůži zažili, že nebyli šťastní, i když po materiální stránce měli všechno, ale chyběly jim láskyplné vztahy s blízkými lidmi. Na druhou stranu, člověku, který má hlad, nepomůže vědomí, že ho někdo má rád, ale jídlo. Záleží tedy na tom, v jaké životní situaci se nacházíme a zda jsou uspokojeny naše základní potřeby, jako je jídlo, pití, teplo, léky, bezpečí, domov. Máme-li tyto základní potřeby naplněny, hledáme hlubší naplnění, protože i duše člověka může hladovět a žíznit.

Ve středu budeme mít pocit,že můžeme dosáhnout jak na radost.

Vídám pasivní lidi, jak melancholicky vzdychají nad tím, jak je radost a štěstí stále míjí a přitom by mohli být docela šťastní s tím, co jim bylo dáno, jen kdyby se z toho uměli radovat a nelitovali se. Ale vídám i životy těch, kdo tvrdili, že štěstí si umí zařídit. Šli tvrdě za svým cílem a očekávali štěstí od splněných cílů, kterých chtěli dosáhnout. A vídám, že se jim nakonec mnoho cílů dosáhnout nepovedlo a ty, kterých dosáhly, je šťastnými neudělaly, anebo jen na chvíli.

Mě osobně však ani pasivní očekávání na radost a štěstí, ani aktivní podmaňování si radosti a štěstí nikdy nevyhovovalo,jak to máte vy ?

.

Přeji také vše nejlepší těm,kteří mají dnes narozeniny 

.
Fajn den Eva.
.
Luna je ve Střelci a mohou nás potrápit -
stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost
Operační zákroky ....ANO
.
Doporučení :vlasy – odstraň. celulitidy a rozšířených žilek
.
Pro své žáky - najděte si dnešní aspekty:
trigon a sextil jsou aspekty harmonické,
opozice a kvadratura jsou aspekty neharmonické,
konjunkce dvou planet je harmonická nebo neharmonická podle zúčastněných planet.

.
Nezapomínejte prosím,že denní předpovědi jsou momentální probíhající aspekty na nebi
a platí všeobecně,nemůžete je tedy praktikovat na svůj vlastní radixový horoskop při zrození.
.
Upozornění:
Text na této stránce ,horoskop včetně upozornění a zdroje je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat nekomerčním
způsobem..