.
.
 
 
 
.
.
KARLOVY VARY

Grandhotel Pupp

Ples přímo maškarní

„Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.“

Čím déle musíš na něco čekat,
tím více si budeš vážit chvíle,
kdy to přijde.

Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.

.

NEZAČÍNEJ DEN PITÍM OCTA

„Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit.“

.

LÁSKA BABIČKOVSKÁ

Dotek, něha, otevřené projevy emocí v dlouhotrvajícím objetí - to vše dokáže léčit zraněnou duši i tělo.

NAVŠTIVTE NÁS V RODINNÉM PENZIÓNU

Nemusíte být skvělí,
abyste začali,ale musíte začít,abyste byli skvělí.

Mějte ve svém srdci lásku.

Zapomínáme, jak moc jsme závislí na přírodě, na každém stéblu trávy.

.

.

 

 

ČLOVĚK STOJÍCÍ NA VRCHOLU HORY,
TAM NESPADL

 ?? ?? ??

 
.BÝT ŽENOU JE VÝSADA
 
 
?? ??
 
.
Vše, co si dokážete představit je skutečné
 
.
„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“
 
 

.
Někdy kráčíme tmou, abychom byli schopni vidět ...
 

.
POŘÁDÁNÍ VLASTNÍCH KURZŮ
JE PRO MĚ POTĚŠENÍM
.
.
Vše, co si dokážete představit je skutečné
.
.
Nic se na tomto světě neděje náhodou

.
Jediným bodem, od něhož musíme uniknout,
je uvěznění naší mysli.
.
.
Nikdy není příliš pozdě na to, abyste mohli být!
 
.
Když nejsou slyšet
bubny,patrně
nikdo nebubnuje
.
.
NETLAČTE ŘEKU
.
-
„Sedmkrát dolů, osmkrát nahoru.“
-

.

NEVZDÁVEJTE SE SVÉ VLASTNÍ SÍLY

„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“

.
„Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“

Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já.

Přemýšleli jste někdy, co od vás chce život, namísto toho, co vy chcete od života?

.

 

 


DENNÍ HOROSKOP » ZÁŘÍ 2018 » 22.9.2018

.

Jak vidím den 22.9.2018 - NASTAVOVÁNÍ VZTAHOVÝCH ZRCADEL

 

Naše úvahy budou začínat již v sobotu a budou pokračovat celou dobu,kdy bude Slunce ve znamení Vah a Váhy jsou o vztazích.

No a o čem budeme uvažovat a co budeme chtít možná a možná také ne posunout na příjemnější rovinu - budou to vztahy a nastavování vztahových zrcadel.

Budeme více řešit,které lidské vlastnosti a proč dělají to či ono.

Každý ve skrytu duše ví, že zdravý vztah potřebuje upřímnost, rovnost a svobodu obou partnerů. Budeme si klást otázky - proč se však v nezdravých vztazích těchto vlastností nedostává - proč vznikají silně asymetrické vztahy lidí, v nichž jeden nezdravě dominuje buď přímou agresivitou nebo manipulativně a druhý se nechá ovládat nebo využívat - proč skrytá závist a nezdravá soutěživost vede k zášti a projekci těch nejhorších vlastností do úspěšnějšího člověka - PROČ

Protože v životě však nic není tak jednoduché jako na papíře.

Ať chceme či ne, pravidelně se setkáváme s lidmi, s nimiž nemůžeme vytvořit zdravý vztah založený na upřímnosti a vzájemné důvěře.

Vztahy, které vytváříme, vyplývají z našeho základního postoje k sobě samým i k lidem vůbec. Chceme-li vytvářet zdravé vztahy, potřebujeme uzdravit postoj k sobě samým a k lidem vůbec. Jde tedy o to, vypěstovat si zdravou sebeúctu a sebevědomí.

Nečertěte se ale,pokud bude nastavovat zrcadlo někdo vám,je to jen malý náznak,že je potřeba popřemýšlet o svém postoji k dannému obrazu v zrcadle.

V životě však neustále vstupujeme do vztahů s nejrůznějšími typy lidí. Tyto vztahy se vyvíjejí a ovlivňují naši osobnost v dobrém i zlém. V každém vztahu, i v tom, který nás zraňuje, se můžeme hodně naučit o sobě i o druhých lidech.

No a ještě se přesouvá Luna do znamení Ryb a naše vnímavost bude veliká.

.

Přeji také vše nejlepší těm,kteří mají dnes narozeniny 

Fajn den Eva.

Luna je v Rybách a mohou nás potrápit -
lýtka, kotníky, bérce, žíly
Operační zákroky .... ANO, kromě uvedených částí těla

Doporučení : masáž nohou, ošetř. křečových žil

Nezapomínejte prosím,že denní předpovědi jsou momentální probíhající aspekty na nebi
a platí všeobecně,nemůžete je tedy praktikovat na svůj vlastní radixový horoskop při zrození.
.
Upozornění:
Text na této stránce ,horoskop včetně upozornění a zdroje je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat nekomerčním
způsobem..